119 น้ำผสมเกลือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการปั่นจักรยานในสภาพอากาศร้อน

โซเดียมปริมาณ 3.6 ถึง 7.2 กรัม หรือ เกลือทั่วไปสำหรับปรุงอาหาร ประมาณ 9 ถึง 18 กรัม อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการออกกำลังในสภาพอากาศร้อนได้ ปริมาณเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนักปั่นจักรยานที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี โดยการทดสอบความอดทนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและแห้ง อุณหภูมิประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 30% การเพิ่มปริมาณไม่ได้ส่งผลดีขึ้นและไม่แนะนำให้ใช้โซเดียมมากกว่า 3.6 กรัม

ปริมาณของเหลวและเกลือในร่างกาย ระหว่างการออกกำลังทางกายภาพ

ในระหว่างการออกกำลังทางกายภาพ เลือดจะจ่ายออกซิเจนให้แก่กล้ามเนื้อ ปริมาณเลือดต่อนาทีที่ไหลผ่านกล้ามเนื้อจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของเหลวภายรวมในร่างกายของนักกีฬา ในระหว่างการออกกำลังภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น นักกีฬาจะสูญเสียของเหลวและเกลือ (โซเดียมคลอไรด์ หรือ NaCl) เนื่องจากการขับเหงื่อ เกลือเป็นสารที่มีความสำคัญในการควบคุมสมดุลของของเหลวภายในร่างกาย ปริมาณแนะนำเฉลี่ยต่อวันของเกลือ คือ วันละ 1-2 กรัม คนส่วนใหญ่มักได้รับเกลือในปริมาณที่เกินพอดี เฉลี่ยอยู่ที่ 8 ถึง 10 กรัมต่อวัน นักวิจัยได้ทำการทดสอบว่าการบริโภคเกลือก่อนการออกกำลังในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น อาจส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพด้านความอดทน

ประสิทธิภาพการปั่นจักรยาน

นักปั่นจักรยานสิบคนที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี ได้เข้าร่วมการทดสอบ โดยมีอายุเฉลี่ย 33 ปี, VO2max 60 มล./กก. นาที  ทำการทดสอบซ้ำสามครั้งในสภาพแวดล้อมที่แห้งและอบอุ่น อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 30% โดยระหว่างการทดสอบมีช่วงเวลาของการพักผ่อน  5 วัน

ผู้เข้าร่วมทดสอบแต่ละคนจะได้รับน้ำ 770 มิลลิลิตร เพื่อดื่มก่อนการทดสอบ ในการทดสอบหนึ่ง พวกเขาจะได้รับแคปซูลที่มีส่วนผสมของยาหลอกก่อนเริ่มการทดสอบ ส่วนในอีกสองการทดสอบที่เหลือ พวกเขาจะได้รับแคปซูลที่มีโซเดียม 3.6 และ 7.2 กรัม

จากนั้น ทำการออกกำลังประเภทใช้ความอดทน เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่ระดับ VO2max 63% ตามด้วยการออกกำลังแบบจับเวลา โหลดที่ใช้ในการออกกำลังแบบจับเวลาได้ถูกกำหนดไว้ที่ 110% ของ VO2max ของผู้เข้าร่วมทดสอบแต่ละคน

119-1
เกลือทะเล

ผลลัพธ์

ในระหว่างการออกกำลังแบบจับเวลาภายสภาวะที่รับเกลือ พบว่า นักปั่นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยที่สูงขึ้น โดยในสภาวะที่ได้รับเกลือทั้งสองปริมาณ มีประสิทธิภาพ 289 วัตต์ ส่วนในสภาวะที่ได้รับยาหลอก มีประสิทธิภาพ 269 วัตต์ ดังนั้นพวกเขาทำเวลาได้เร็วขึ้น  คือ 9 นาที 57 วินาที และ 10 นาที 00 วินาที ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ 10 นาที 25 วินาที ของสภาวะที่ได้รับยาหลอก

ภายใต้สภาวะที่ได้รับเกลือทั้งสองปริมาณ

มีปริมาตรเลือดสูงกว่า (5%), มีปริมาตรการสูบฉีดหัวใจต่อนาทีสูงกว่า (1.3 ลิตร / นาที) และมีปริมาตรเลือดจากการเต้นของหัวใจต่อครั้งสูงกว่า  (10 มิลลิลิตรต่อการเต้นของหัวใจ) เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก

ในการทดสอบออกกำลังแบบจับเวลา พบว่ามีอัตราการเต้นหัวใจต่ำกว่า (149  ครั้งต่อนาที ภายใต้สภาวะได้รับเกลือทั้งสองปริมาณ และ 153 ครั้งต่อนาที ภายใต้สภาวะที่ได้รับยาหลอก)

สรุป : เลือดที่ถูกสูบฉีดผ่านร่างกายและกล้ามเนื้อมีปริมาตรมากขึ้นหลังจากที่ได้รับเกลือ

ข้อสรุป

การเพิ่มสิทธิภาพการออกกำลังในสภาพอากาศร้อนสามารถทำได้โดยการบริโภคเกลือก่อนออกกำลัง เกลือช่วยชะลอการลดปริมาตรเลือดเมื่อนักกีฬามีเหงื่อออกมาก ปริมาณเกลือที่เพียงพอภายในร่างกายคือสิ่งจำเป็นสำหรับการกักเก็บน้ำในเลือดและในเซลล์ สารละลายน้ำผสมโซเดรียม 3.6 กรัม ให้ผลดีพอๆ กับการละลายโซเดียม 7.2 กรัม แต่หากมองข้อเสียของเกลือที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ จึงไม่แนะนำให้ใช้เกลือปริมาณมาก