105 การฝึกฝนการฟื้นฟูร่างกาย

การพักฟื้นไม่เพียงพอหรือการฟื้นฟูร่างกายน้อยเกินไป

การฟื้นฟูร่างกายไม่เพียงพออาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากปัจจัยด้านความเครียดที่มากเกินไปด้านกายภาพ (การออกกำลังกาย), สังคม และจิตใจ ส่งผลให้การฟื้นฟูไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจำนวนมาก รวมถึงประสิทธิภาพลดลง

เป็นการดีกว่าที่จะกล่าวถึงการฟื้นฟูร่างกายไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไป แทนที่จะกล่าวถึงการฝึกฝนหนักมากเกินไป เมื่อใช้คำว่า การฝึกฝนหนักมากเกินไป นักกีฬาและโค้ชของเขาจะคิดว่าสาเหตุเกิดจากวิธีการฝึกที่ไม่ถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงสาเหตุมักจะมาจากการฟื้นฟูร่างกายไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อรับเมือกับปัญหา นักกีฬาและโค้ชของเขาควรให้ความสำคัญกับกระบวนการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง แทนที่จะให้ความสนใจกับวิธีของการฝึก

การฝึกฝนการฟื้นฟู

ตั้งเป้าไปที่การปรับปรุงด้านการพักฟื้นหรือการฟื้นฟูร่างกาย

การฟื้นฟูเชิงรุก

ทำการฟื้นฟูเชิงรุกผ่านการออกกำลังกายเบาๆ
ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงของช่วงการปั่นผ่อนคลาย
ใช้เกียร์ขนาดเล็ก
ระดับความเข้มข้น : โซนสีเทา

การนอนหลับสบายคือการฝึกฝนการฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุด

การฟื้นฟูเชิงรับ

ทำการฟื้นฟูร่างกายหลังวันแข่งหรือการฝึกอย่างหนัก
การฟื้นฟูเชิงรับคือวันพักผ่อนโดยไม่มีการฝึก

สิ่งสำคัญ

หลักการฝึกอบรมที่สำคัญ คือ ประสิทธิภาพไม่ดีขึ้นในระหว่างการฝึกหรือการแข่ง แต่ระดับปรับปรุงประสิทธิภาพจะพัฒนาในช่วงของการฟื้นฟู ทั้งในการฝึกและในการแข่ง ซึ่งจะเกิดหลังการออกกำลัง ระยะการฟื้นฟูจำเป็นต้องอาศัยเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของการฝึกฝนของนักกีฬาและความเข้มข้นของการฝึก บางครั้ง การออกกำลังและการแข่งขันนั้นหนักมาก ทำให้การฟื้นฟูร่างกายยังไม่สมบูรณ์ในช่วงหนึ่งวัดถัดมา

ในกรณีเช่นนี้ อาจต้องทำการฟื้นฟูร่างกายเพิ่มขึ้นโดยการฝึกในโซนสีเทา โดยใช้เกียร์เบา ขนาด 52 x 17 การฝึกฝนโดยปราศจากการฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์ เป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากการฝึกจะไม่แสดงผลใดๆ ผลที่ได้จากการฝึกอาจเป็นศูนย์หรือแม้กระทั่งติดลบ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

 

การฟื้นฟูเป็นส่วนที่สำคัญมากของการฝึกฝน

กราฟเส้นโค้งแสดงการฝึกฝนด้านการฟื้นฟูร่างกาย
CURVE RECOVERY TRAINING

105_2

การฟื้นฟูร่างกายหลังจากการฝึกหรือการแข่งขัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง