099 การฝึกกำลังทำให้เพิ่มประสิทธิภาพแก่นักปั่นจักรยานที่เคยผ่านการฝึกมาแล้ว

นักปั่นจักยานที่เคยผ่านการฝึกมาแล้วสามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้โดยการรวมเอาการฝึกความแข็งแรงและการฝึกความอดทนมาผสมผสานกัน  การฝึกความอดทนเพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามผลการทบทวนงานวิจัยซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมด 51 ชิ้น

ประสิทธิภาพ

สำหรับนักปั่นจักรยาน  การปั่นด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย  นักปั่นส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพราวๆ 20%  ซึ่งหมายความว่า 20% ของการบริโภคพลังงานเข้าไปนั้นถูกส่งออกมาเป็นกำลัง  การพัฒนาประสิทธิภาพดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้นักปั่นต้องการออกซิเจนน้อยลงในการสร้างกำลังระดับหนึ่งๆ  แต่คำถามก็คือการฝึกประเภทไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ  ดังนั้น Montero และ Lundby ได้จัดทำการศึกษาขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาหลายๆชิ้นงาน

ผ่านการฝึกมาแล้ว vs ยังไม่ผ่านการฝึก

นักวิจัยทั้งสองคนได้คัดเลือกเฉพาะการศึกษาที่วัดประสิทธิภาพหลายครั้งที่ความเข้มข้นระดับต่ำกว่าสูงสุด  ท้ายที่สุด ข้อมูลจากการศึกษาทั้ง 51 ชิ้นก็ได้ถูกวิเคราะห์  จากการศึกษาทั้งหมดนี้   26 ชิ้นศึกษานักปั่นจักรยานที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อน  อีก 17 ชิ้นศึกษานักปั่นจักรยานที่ผ่านการฝึกมาแล้ว และอีก 8 ชิ้น สถานะของนักปั่นนั้นไม่ชัดเจน  ผู้ทดลองทั้งหมด 531 คนจากการศึกษาทุกชิ้นถูกสำรวจในระหว่างการทดลอง (กินระยะเวลาตั้งแต่ 4-34 สัปดาห์) ส่วนภาระของการฝึกนั้นมีตั้งแต่ 0.7 ถึง 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ในนักปั่นที่ผ่านการฝึกมาแล้วนั้นการฝึกความอดทนเพียงอย่างเดียวไม่นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของการปั่น ในขณะที่การฝึกผสมกันระหว่างการฝึกความอดทนกับการฝึกกำลังนั้นให้ผลในการพัฒนาได้  ในนักปั่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อน ทั้งการฝึกความอดทนเพียงอย่างเดียวและการฝึกแบบผสมนั้นนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพได้ทั้งคู่

สุดท้ายนี้

ผลของการศึกษานี้แสดงว่า นอกเหนือจากการฝึกความอดทนแล้ว นักปั่นที่เคยผ่านการฝีกมาแล้วจะต้องฝึกกำลังด้วย ถ้าพวกเขาต้องการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการ  สิ่งที่พบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้  แม้ว่าการศึกษานี้จะเน้นหนักไปทางการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาครั้งก่อนๆ ผู้จัดทำยังได้คาดเดาเหตุในเชิงกายภาพเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพนี้ด้วย เหนือสิ่งอื่นใด การฝึกกำลังจะช่วยให้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นซึ่งทำให้หน่วยยนต์ (motor unit) สามารถส่งกำลังออกมาได้มากขึ้น  ผลลัพธ์ที่ได้คือ เราจะใช้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อน้อยลงในการสร้างกำลังปริมาณหนึ่งๆ  ไม่ว่าเหตุผลทางที่ชัดเจนทางสรีระวิทยาจะเป็นอย่างไร ผลของการศึกษาครั้งนี้ได้ยืนยันว่าอย่างน้อยการฝึกกำลังนั้นมีประโยชน์ต่อนักกีฬาประเภท endurance ซึ่งในกรณีนี้คือนักปั่นจักรยาน