049 ยาเมลโดเนียม (Meldonium) ถูกกำหนดให้เป็นยากระตุ้นต้องห้ามด้วยเหตุผลทางการเมือง

บทความดัดแปลง

ยาเมลโดเนียมส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในยุโรปตะวันออก จึงทำให้มีการพบผลตรวจเป็นบวกในประเทศแถบนี้หลังจากที่มีประกาศห้ามใช้ยาชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา

ฮาร์ม กุยเปอร์ส (HARM KUIPERS)

ศาสตราจารย์ฮาร์ม กุยเปอร์ส (Harm Kuipers) หนึ่งในคณะกรรมการทางการแพทย์ของสหพันธ์สเก็ตนานาชาติ ISU เชื่อว่ายาเมลโดเนียมถูกบรรจุให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามด้วยเหตุผลทางการเมือง กุยเปอร์สระบุว่าไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าเมลโดเนียมมีผลเพิ่มสมรรถภาพทางกายภาพได้

ฮาร์ม กุยเปอร์ส (Harm Kuipers) เป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์กีฬาที่มหาวิทยาลัยมาสทริชต์ในเนเธอร์แลนด์   จากประสบการณ์ กุยเปอร์มีความรู้ดีว่ายาแต่ละชนิดจะถูกบรรจุให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามด้วยสาเหตุใด ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2546 เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามในแต่ละปีให้กับ WADA

ฮาร์ม กุยเปอร์ส

ทำไมเมลโดเนียมจึงถูกพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป?

เมลโดเนียมเป็นยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลวและใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทนทานของร่างกาย  ฮาร์ม กุยเปอร์ส ระบุว่า WADA ได้เฝ้าจับตาดูเมลโดเนียมมานานแล้ว  การทดสอบต่างๆ แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ยาชนิดนี้อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในหมู่นักกีฬาแถบยุโรปตะวันออก  คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อของ WADA ได้ทำการประเมินแล้วว่ายาเมลโดเนียมมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของสารกระตุ้นต้องห้ามอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ คือ:

  • เมลโดเนียมช่วยเพิ่มสมรรถภาพได้หรือไม่?
  • เมลโดเนียมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่?
  • การใช้ยาเมลโดเนียมขัดต่อจริยธรรมของการกีฬาหรือไม่?

ฮาร์ม กุยเปอร์ส ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเมลโดเนียมเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้  มีงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับยาเมลโดเนียมเพียง 2 เรื่องที่ถูกตีพิมพ์ลงนิตยสารและถือว่าเป็นโมฆะในทางวิทยาศาสตร์  ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำรายชื่อของ WADA ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบผลของยาเมลโดเนียมอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าจะเริ่มรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลมากขึ้นเพื่อแจ้งเตือนถึงการห้ามใช้ยาเมลโดเนียม  แต่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะบรรจุยาเมลโดเนียมไว้ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม

ฮาร์ม กุยเปอร์ส มีความเห็นว่าการบรรจุยาเมลโดเนียมไว้ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามเป็นการตัดสินใจทางการเมือง ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการจัดทำรายชื่อของ WADA ข้าพเจ้าเคยจัดการจะเอาคาเฟอีนออกจากรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม ซึ่งเกือบจะประสบความสำเร็จเพราะสารคอร์ติโคสติรอยด์ แต่ในนาทีสุดท้ายคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน WADA ได้ออกมาคัดค้าน ผลสุดท้ายก็มีการยกเลิกสมาชิกภาพของข้าพเจ้าและผู้สนับสนุนอิสระรายอื่นในคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามความคิดเห็นและจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อ WADA และคณะกรรมการของ WADA นั้นชัดเจนว่า  “WADA ขาดความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ในการจัดทำบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม”

เมลโดเนียมเป็นยาที่ได้รับการจดทะเบียนในยุโรปตะวันออกซึ่งแพทย์ใช้รักษาอาการอารมณ์แปรปรวนและการสูญเสียความทรงจำ  ยานี้มีจำหน่วยทั่วไปในรัสเซียโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ในยุโรปและอเมริกาไม่มีการขึ้นทะเบียนยาชนิดนี้และไม่ถือว่าเป็นยาต้องห้าม

ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจที่มีการตรวจพบการใช้ยานี้เป็นจำนวนมากทั้งๆ ที่มีการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามให้นักกีฬาทราบล่วงหน้าแล้ว  แต่หากนักกีฬาไม่ได้อ่านอีเมล์แจ้งเตือนนี้เหมือนกับที่ซาราโปว่ากล่าวอ้างก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้  ซึ่งในกรณีเช่นนั้นนักกีฬาควรคาดหวังว่าผู้ควบคุมดูแลควรจะมีความตื่นตัวมากกว่าตัวคุณเอง

มิลโดรเนตหรือเมลโดเนียม

เมลโดเนียมถูกบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เพราะยานี้อาจส่งผลเชิงบวกต่อความแข็งแกร่งทนทานได้  ในยุโรปตะวันออกยานี้ถูกนำมาใช้บำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว

ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แพทย์ไม่สามารถสั่งยานี้ได้เนื่องจากในประเทศเหล่านี้ไม่มีการขึ้นทะเบียนเมลโดเนียมเป็นยา นักกีฬาจากยุโรปและอเมริกาจึงต้องย้ายไปยังประเทศที่มีการขึ้นทะเบียนยาเมลโดเนียม

คุ้มค่าหรือไม่ กับการที่นักกีฬาที่มีสุขภาพแข็งแรงใช้ยาเมลโดเนียม?

ผู้ผลิตยา – Grindeks บริษัทยาในลัตเวีย – กล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทว่าคุ้มค่า

แต่ไม่มีการตีพิมพ์งานวิจัยถึงผลที่มีต่อคนเล่นกีฬาที่มีสุขภาพแข็งแรง มีแต่การศึกษากับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่แข็งแรง ผู้ป่วยเหล่านี้มีสมรรถภาพดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อทดสอบออกกำลังกายบนเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย แต่การออกแรงของผู้ป่วยที่ไม่ได้เล่นกีฬาเหล่านี้เล็กน้อยมาก ไม่สามารถเทียบได้กับการออกแรงในการเล่นกีฬา  อาจเป็นไปได้ว่าการกินยาเมลโดเนียมจะช่วยเพิ่มไมโทคอนเดรียหรือแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ในกล้ามเนื้อ  คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอาจได้รับประโยชน์ แต่สำหรับคนที่ฝึกซ้อมอย่างหนักจะมีไมโทคอนเดรียจำนวนมากอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อแล้ว ดังนั้นยาเมลโดเนียมจะไม่มีคุณประโยชน์แต่อย่างใดกับคนเหล่านี้

การกล่าวอ้างว่าเมลโดเนียมช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองมนุษย์ให้ดีขึ้นนั้นไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้  ในกรณีนี้มีงานตีพิมพ์เพียงชิ้นเดียวที่เกี่ยวกับการศึกษาทดลองในหนู จากการให้ยาเมลโดเนียมทุกวัน หนูทดลองเรียนรู้ที่จะหลบหลีกการถูกไฟฟ้าช็อตได้ดีขึ้น

การบรรจุยาเมลโดเนียมเข้าไว้บัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามของ WADA เกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง

แรงจูงใจทางการเมืองมีความหมายในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

WADA จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากยิ่งขึ้น
WADA จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากยิ่งขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก เรื่องนี้เป็นจริงชัดเจนเห็นได้จากรายการข้อร้องเรียนติเตียนในข่าวของ WADA

WADA หยิบยืมขนนกของผู้อื่นมาประดับตนเอง

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ฮาโจ เซปเพลท์ (Hajo Seppelt) นักข่าวสืบสวนของสถานีโทรทัศน์ ARD ในเยอรมนีได้แพร่ภาพออกอากาศรายการสารคดีตอนที่ 2 จากทั้งหมด 3 ตอน โดยเป็นสารคดีเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ยากระตุ้นของนักกีฬาชาวรัสเซียและระบบที่เสื่อมโทรม รวมถึงการคอร์รับชั่นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหมด  รายการตอนแรกออกอากาศในเดือนธันวาคม ปี 2557  ข้อสรุปสำคัญที่ว่า WADA ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในเรื่องนี้นั้นมองเห็นได้ชัดเจนมาก  ที่เลวร้ายกว่านั้นคือหากไม่มีข่าวเชิงสืบสวนชิ้นสำคัญนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

WADA ตอบกลับการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ดังกล่าวเช่นเคย คือ รู้สึกช็อกมากและขอให้คณะกรรมการสืบสวนนำโดย ดิ๊ก ปอนด์ (Dick Pound) อดีตประธานของ WADA จัดการ  คณะกรรมการสืบสวนชุดนี้ตั้งขึ้นเป็นอิสระซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องโกหกคำโต  การทำงานของปอนด์และคณะกรรมการของเขาเป็นเรื่องง่ายมากเพราะงานและการค้นคว้าทั้งหมดเซปเพลท์เป็นผู้ทำไว้แล้ว  ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 มีการเผยแพร่รายงานของปอนด์ออกมาและ WADA ฉกฉวยเครดิตทั้งหมดไปเป็นของตนเอง  ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับ WADA ที่จะทำให้องค์กรมีความสำคัญและใช้วิธีนี้แสดงให้โลกเห็นว่า WADA มีความสำคัญ   กล่าวอีกนัยหนึ่งคือด้วยรายงานฉบับนี้ WADA กลับแสดงให้เห็นถึงการตั้งอยู่อย่างเสื่อมลงของตนเอง

เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 WADA บรรจุเมลโดเนียมเข้าไว้ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม

จากข้อมูลที่เซปเพลท์เผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์และการสืบสวนของปอนด์ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2558

WADA ได้ตัดสินใจเพิ่มเมลโดเนียมเข้าไปในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม แต่ไม่ใช่เพราะเมลโดเนียมมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อหนึ่งซึ่งจะต้องบรรจุชื่อเข้าไว้ในบัญชี นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเมลโดเนียมช่วยเพิ่มสมรรถภาพได้  และดูเหมือนว่าเมลโดเนียมจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพด้วย  ส่วนเกณฑ์ข้อที่ 3 ที่ว่าการใช้เมลโดเนียมขัดต่อจริยธรรมในการกีฬานั้นก็ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับยาที่มีการใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมานานถึง 25 ปีแล้ว

ดังนั้น WADA จึงต้องหาเหตุผลอื่นมาทดแทน เหตุผลที่นำกลับมาใช้ได้อีกเรื่อยๆ คือข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ยาเมลโดเนียมอย่างแพร่หลายในหมู่นักกีฬารัสเซียจำนวนมาก  WADA ตรวจสอบยาที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามอยู่เสมอ เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนกับยาบรรเทาปวดทรามาดอล (Tramadol) และปีที่แล้วก็เกิดขึ้นกับเมลโดเนียม  ยาเหล่านี้จะมีชื่ออยู่ในรายการยาที่ต้องติดตามตรวจสอบ ในปีพ.ศ.2558 นักกีฬารัสเซียใช้ยาเมลโดเนียมบ่อยครั้งก็จริง แต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงที่ไร้เหตุผลและไม่ควรนำมาใช้เพื่อพิจารณาให้เมลโดเนียมอยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้ามได้

ดังนั้น สำหรับข้าพเจ้าแล้ว WADA เปรียบได้กับองค์กรอาชญากรรมซึ่งสร้างผลร้ายมากกว่าจะก่อให้เกิดผลดี แต่ใครเล่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากหอคอยงาช้างของพวกเขา เท่าที่ข้าพเจ้าทราบไม่มีหน่วยงานใดที่มีอำนาจควบคุม WADA ได้

ผลการค้นพบเกี่ยวกับมิลโดรเนตในกลุ่มตัวอย่างที่ควบคุมการใช้สารกระตุ้นอย่างเป็นทางการ (n=8320) และการกระจายตัวระหว่างตัวอย่างที่อยู่ในและนอกการแข่งขัน (IC/OOC), เพศ (f=หญิง; m=ชาย ) และประเภทกีฬา (กีฬาเป็นทีม, กีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทนทาน, กีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรง, อื่นๆ)

เมลโดเนียมถูกพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของสารกระตุ้นต้องห้ามในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลทางการเมืองตามที่ ฮาร์ม กุยเปอร์ส กล่าวไว้ WADA ตระหนักดีว่าผลของการพิจารณานี้จะทำให้มีการตรวจพบการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามจำนวนมาก ที่จริงแล้วในปี พ.ศ.2552 เหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ได้เคยเกิดขึ้นกับ  Methylhexanamine ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในสถานบันเทิง เป็นยากึ่งแอมเฟตามีน (amphetamine) และอีเฟดรีน (ephedrine) หลังจาก Methylhexanamine ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 แล้ว ก็มีการพบผลทดสอบเป็นบวกในนักกีฬาหลายสิบคนทั่วโลก ทั้งๆ ที่นักกีฬาเหล่านี้น่าจะรู้ได้ล่วงหน้าแล้วว่า Methylhexanamine ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นกับเมลโดเนียมอยู่ในขณะนี้

ดังนั้น WADA กำลังใช้อุบายฉลาดแกมโกงกับรัสเซีย กล่าวคือ WADA มองเห็นโอกาสที่จะเคลียร์ตนเองหลังจากที่มีรายการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ของเซปเพลท์ ตามด้วยรายงานที่ขโมยคัดลอกผลงานผู้อื่นมาของดิ๊ก ปอนด์ และเพื่อสร้างภาระให้กับรัสเซียด้วยปัญหาหนักนี้  ด้วยการสร้างภาพว่าการกีฬาของรัสเซียใช้เล่ห์เหลี่ยม หลอกลวงและจำเป็นต้องอาศัยการใช้สารกระตุ้น หากคุณรู้ว่ามีชื่อยาทรามาดอลอยู่ในรายการยาที่ต้องติดตามตรวจสอบมานานเท่าไรแล้ว ในขณะที่เพิ่งจะมีชื่อยาเมลโดเนียมอยู่ในรายการที่ต้องจับตามองได้เพียงแค่ปีเดียว (2558) แต่ยาเมลโดเนียมกลับถูกย้ายไปบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อสารกระตุ้นต้องห้าม แซงหน้ายาทรามาดอลไปอย่างรวดเร็ว แค่นี้ก็เป็นหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะกล่าวว่า WADA มีเจตนาร้าย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WADA เป็นอันตรายต่อวงการกีฬามากกว่าตัวยาเอง