042 การแข่งขันจักรยานในระดับต่างๆ

บทความต่อไปนี้นำเสนอเกี่ยวกับการแข่งขันปั่นจักรยานในหลากหลายระดับ และแสดงให้เห็นว่าโลกนั้นสวยงามเพียงใด

เวิร์ลด์ทัวร์

การแข่งขันระดับเวิร์ลด์ทัวร์ — ระดับสูงสุด

Nokere Koerse
Kuurne Brussel Kuurne
Langkawi

1.HC

การแข่งขันระดับ 1 HORS CATEGORY — การแข่งขันวันเดียว — 1.HC

2.HC

การแข่งขันระดับ 2 HORS CATEGORY — การแข่งขันแบบ STAGE — 2.HC

Tour of Qinghai Lake

1.1

การแข่งขันระดับ CATEGORY 1.1 — การแข่งขันวันเดียว — 1.1

Paris Roubaix

2.1

การแข่งขันระดับ CATEGORY 2.1 — การแข่งขันแบบ STAGE — 2.1

Volta a Algarve
Indonesia


1.2

การแข่งขันระดับ CATEGORY 1.2 — การแข่งขันวันเดียว — 1.2

2.2

การแข่งขันระดับ CATEGORY 2.2 — การแข่งขันแบบแบ่ง STAGE — 2.2

Tour of Alberta
San Sebastian

สรุป

ตารางสรุปการแข่งขันในระดับต่างๆ

1.HC: หมายถึงการแข่งขันวันเดียว ใน HORS Category นั่นหมายถึงระดับที่ 2
2.2   : หมายถึงการแข่งขันแบบแบ่ง stage ใน Category 2 นั่นคือระดับที่ 4