027 ความแตกต่างระหว่างการแข่งขันกับการฝึกซ้อม

ในการแข่งขัน นักปั่นจะไม่สามารถควบคุมระยะเวลาและความเข้มข้นของการใช้พลังงานได้ ระยะเวลาและความเข้มข้นในการแข่งขันจะพิจารณาจากระยะทางและการเพิ่มขึ้นของระยะทางในการแข่งขัน

โปรดดูที่กราฟอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างแข่งขันในประเภทรุ่นเยาว์ นักปั่นหน้าใหม่และนักปั่นมืออาชีพ ความเข้มข้นในการใช้พลังงานของกลุ่มนักปั่นรุ่นเยาว์นั้นถือว่าสูงจนน่าประหลาดใจ นักปั่นจะต้องปั่นอยู่ในกลุ่มสีแดงอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะสามารถตามการแข่งขันได้ สามารถดูกราฟอัตราการเต้นของหัวใจได้ในบทที่ 5

ในการฝึกซ้อม นักปั่นสามารถควบคุมความเข้มข้นและระยะเวลาในการฝึกได้

ความเข้มข้นและระยะเวลาในการออกแรง สามารถตรวจสอบและปรับได้ด้วยการใช้เครื่องตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและเครื่องจับเวลาในการปั่น ปัจจุบันนี้ การใช้เครื่องวัดพลังงานเพื่อวิเคราะห์และปรับการฝึกซ้อมนั้นแพร่หลายมากขึ้น เครื่องวัดพลังงานเป็นตัววัดผลลัพธ์ของพลังงานที่ได้ในระหว่างการปั่น มีหน่วยเป็นวัตต์

ในการฝึกซ้อมแบบพักเป็นช่วง จะมีทั้งช่วงที่ฝึกอย่างเข้มข้นและช่วงฟื้นตัวสลับกันไป นักปั่นควรปฏิบัติให้ครบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด ทั้งในช่วงฝึกซ้อมเข้มข้นและในช่วงฟื้นฟู

ระหว่างการฝึกซ้อมแบบเข้มข้น จะเกิดภาวะเป็นกรดในกล้ามเนื้อ ในการฝึกซ้อม จะสามารถควบคุมระยะเวลาในการเกิดภาวะเป็นกรดได้ เพราะมีการฟื้นตัวตามมาในภายหลัง ในระหว่างการฟื้นตัว ภาวะเป็นกรดจะถูกทำให้อยู่ในสภาวะเป็นกลาง

นักปั่นอาจคิดว่าสามารถเพิ่มช่วงเวลาในการฝึกแบบเข้มข้นให้ยาวนานขึ้นได้ แต่จะดีกว่า หากปฏิบัติตามระยะเวลาในช่วงฟื้นตัว

เหนือสิ่งอื่นใด การฝึกซ้อมแบบเข้มข้นที่มีช่วงระยะเวลาพักนี้ ควรได้รับการดูแลอย่างดี เพื่อให้การพักในช่วงแรกและการพักในช่วงสุดท้ายมีคุณภาพเท่าเทียมกัน หากทำเช่นนี้ นักปั่นจะได้เรียนรู้การจับสัญญาณของร่างกายและการใช้พลังงานของตนเอง

การฝึกซ้อมของนักปั่นรุ่นเยาว์
นักปั่นมืออาชีพ