019 พาราเซตามอลและการปั่นจักรยาน

ยาแก้ปวดพาราเซตามอลที่สามารถซื้อได้จากร้านขายยา หรือซูเปอร์มาร์เก็ตโดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ช่วยพัฒนาสมรรถนะในการปั่นได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ในประเทศอังกฤษ ให้นักปั่นที่ได้รับการฝึกกินยาพาราเซตามอล 1.5 กรัมก่อนการแข่งขันจับเวลาระยะทาง 16.1 กิโลเมตร ผลลัพธ์ที่ได้มหัศจรรย์มาก การกินยาพาราเซตามอลก่อนการแข่งขัน ทำให้พวกเขาปั่นได้ดีขึ้นถึง 30 วินาที

ยาแก้ปวดพาราเซตามอลถูกใช้บ่อยมากที่สุดในโลก ยานี้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 1893 โดยโจเซฟ วอน เมอริงเป็นผู้ทำให้พาราเซตามอลเป็นที่รู้จัก

นักวิจัยชาวอังกฤษสงสัยว่า นักกีฬาจะสามารถทนต่อความเจ็บปวดให้สำเร็จได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ที่จะลงแข่งโดยไม่ได้รับความเจ็บปวด ความสามารถในการทนความเจ็บปวดนั้นเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จและนักกีฬาที่อยู่ในระดับกลาง พาราเซตามอลช่วยป้องกันการส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปถึงสมอง ทำให้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้น จึงทนต่อความเจ็บปวดได้ดีขึ้น

หากมุมมองนี้ถูกต้อง นักปั่นที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะต้องปั่นได้ดีขึ้น ในการแข่งแบบจับเวลา หากกินยาพาราเซตามอลพวกเขาปั่นได้เร็วกว่าตอนที่ไม่ได้กินยา

เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป นักวิจัยเหล่านี้คัดเลือกนักปั่นเพศชาย 11 คน ที่ลงแข่งขัน พวกเขาลงแข่งปั่นจักรยานแบบจับเวลา จำนวน 2 รอบ รอบหนึ่งให้กินยาปลอม ส่วนอีกรอบ ให้กินยาเม็ดพาราเซตามอล1.5 กรัม โดยทั้งสองรอบให้กินยา 45 นาที ก่อนการแข่งขัน

รอบที่กินยาปลอม นักปั่นทำเวลาได้ 26 นาที 45 วินาที ด้วยระยะทาง 16.1 กิโลเมตร รอบที่กินพาราเซตามอล นักปั่นทำเวลาได้ 26 นาที 15 วินาที ถือเป็นความแตกต่างอย่างมากในการแข่งจับเวลาที่ห่างกันถึง 30 วินาที

ระหว่างการแข่งขัน นักปั่นยังถูกวัดแรงที่ใช้ตอนปั่นด้วย เพื่อต้องการทราบว่านักปั่นใช้พลังในการปั่นไปเท่าไหร่ หลังจากได้กินพาราเซตามอล พลังในการปั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักวิจัยถามนักปั่นว่าพวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวด และรู้สึกเหนื่อยมากแค่ไหนในระหว่างการแข่งขันจับเวลา คำตอบที่ได้คือ ไม่มีความแตกต่างในด้านความเจ็บปวด เห็นได้ชัดว่า นักปั่นที่กินยาแก้ปวดใช้พลังในการปั่นได้มากกว่าและยังคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดเบื้องต้น ความเจ็บปวดเบื้องต้นนั้นถูกเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยจากการใช้ยาพาราเซตามอล

ที่มา:

J Appl Physiol. 2010 Jan; 108 (1): 98-104.