006 อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HR max)

อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนั้นจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคลแม้แต่คนที่อายุเท่ากัน สมมุติเอาคนที่ไม่ได้ซ้อมกีฬามีหัวใจสูงสุดที่ 200 ครั้งต่อนาที ถึงแม้คนนี้จะผ่านซ้อมมาแล้วหัวใจสูงสุดเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลง อัตราการเต้นสูงสุดไม่ได้อยู่กับการฝึกซ้อม ในกรณีนักกีฬาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีก็อาจจะมีการลดลงของหัวใจสูงสุดได้นิดหน่อยเท่านั้นในช่วงการฝึกซ้อม

มีข้อสำคัญอยู่ข้อนึงคืออัตราการเต้นสูงสุดจะลดลงตามอายุดังนั้นจึงไม่สามารถเอาค่าของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันได้ ยิ่งคนที่มีอายุต่างกันเยอะๆยิ่งนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ความแตกต่างอาจจะมีมากถึง 20-30 ครั้งต่อนาทีสำหรับคนธรรมดาอายุ 20 ปีกับนักวิ่งมาราธอนอายุ 50 ปี

มันไม่ง่ายนักที่จะหาอัตราการเต้นสูงสุดโดยไม่ใช้เครื่องมือช่วย การจับชีพจรด้วยมือเปล่าในขณะออกแรงขั้นเหนื่อยเต็มที่ยิ่งเป็นไปไม่ได้

ถ้าจะจับชีพจรทันทีหลังจากการออกกำลังขั้นเหนื่อยเต็มที่ก็จะไม่ได้ผลที่แน่นอนเพราะหัวใจจะเต้นช้าลงทันทีเมื่อออกแรงน้อยลง จริงๆมันก็มีการหาแบบคร่าวๆในการหาอัตราสูงสุดคือเอา 220 ลบด้วยอายุ ตามที่รู้ๆกัน: HR max = 220 – age.

บางคนอายุ 30 ปี ก็คำนวณตามสูตรแล้วจะได้ค่าคร่าวๆที่ 190 ครั้งต่อนาที (220-30=190)

การหาค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HR max)

วิธีที่มั่นใจที่จะหาอัตราการเต้นสูงสุดได้ดีสุดคือการหาในขณะออกกำลังกายหรือแข่งขัน การหาอัตราการเต้นสูงสุดควรหาหลังจากการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วหลังจากการซ้อมและแข่ง มันจึงบอกเป็นนัยยะว่าการหาอัตราการเต้นสูงสุดนั้นมันจะมีเหตุผลสำหรับคนที่ได้รับการฝึกซ้อมมาระดับนึง

เริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายด้วยการปั่นรึวิ่งประมาณ 15 นาทีจากนั้นจึงปั่นแบบอินเทอร์วอล 4-5 นาทีหรือวิ่งความเร็วเหมือนแข่งระยะ 1500-2000 เมตร ในช่วง10-20วินาทีสุดท้ายให้เร่งความเร็วจนสุด ถ้าเป็นไปได้จะดีมากเมื่อเร่งความเร็วตอนท้ายในทางลักษณะมีเนิน แล้วเราก็บันทึกและดูอัตราการเต้นหัวใจจากเครื่องวัดชีพจร การนับชีพจรเอาหลังการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะระหว่างเรานับหัวใจก็เต้นช้าลงแล้ว

การบันทึกอัตราการเต้นหัวใจที่ดีสุดคือในช่วงแข่งและควรบันทึกข้อมูลหลายๆครั้งเพื่อนำมาเปรียบเทียบในครั้งที่ได้สูงที่สุด

อัตราการเต้นสูงสุดที่ได้คือการเต้นของหัวใจที่แท้จริง

อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาด้วย เช่นคนเดียวกันปั่นจักรยานจะมีอัตราการเต้นสูงสุดที่ 187 ครั้งต่อนาที ในขณะที่วิ่งจะเป็น 203 ครั้งต่อนาที นักกีฬาที่แข่งขันหลายประเภทกีฬาสามารถหาอัตราการเต้นสูงสุดของแต่ละประเภทได้

  • จากข้อมูลที่ได้จากอัตราสูงสุดกับอัตราขณะพัก เราสามารถเอามากำหนดแผนการซ้อมได้
  • ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถออกแรงได้เต็มที่เพื่อหาอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดได้เท่ากับว่าคุณมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • มันการอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ภาวะซ้อมมากเกินไป

การบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้อุปกรณ์วัด

การวัดอัตราการเต้นหัวใจการนับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ อุปกรณ์วัดชีพจรได้แก้ปัญหาตรงจุดนั้นด้วยการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในอุปกรณ์และสามารถนำกลับมาดูได้หลังการออกกำลังกาย

Garmin
Polar
Polar